top of page
Privacy Policy

Artikel 1:

 

Wij respecteren uw recht op privacy. Deze privacyverklaring heeft tot doel u, als gebruiker van deze website, te informeren over de wijze, omvang en het doel van het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonlijke informatie (bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersgedrag of IP-adres).
De gegevensbescherming voor deze website voldoet volledig aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van de EU.

 

Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat de regelgeving inzake gegevensbescherming zowel door ons als door externe dienstverleners die wij gebruiken, wordt nageleefd.
Houd er echter rekening mee dat gegevensoverdracht via internet onderhevig is aan beveiligingsrisico's en dat volledige bescherming tegen toegang van derden tot overgedragen gegevens niet kan worden gegarandeerd.

 

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor zover:

 • Dit noodzakelijk is voor de verstrekking en werking van deze website.

 • U ons hiervoor toestemming hebt gegeven.

 • De verzameling en verwerking vereist is op grond van de wet.

 

 

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve:

 

 • In het kader van orderverwerking worden de gegevens doorgegeven aan dienstverleners met wie wij een gegevensverwerkingsovereenkomst (AV) hebben gesloten overeenkomstig artikel 28 AVG.

 • U hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

 • Wij wettelijk verplicht zijn om bekend te maken.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra:

 • Het doel van de opslag is vervallen.

 • Geen wettelijke voorschriften de opslag vereisen.

 

Artikel 2: Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

 

The Vitality Bay BV
Eindhovensebaan 39
3941 Hechtel-Eksel (BE)
Company number
BE0802.439.824
Email: info@thevitalitybay.com
Phone : +32 499 91 67 98
 

Informatie over uw rechten op informatie, correctie, verwijdering, annulering, enz. kunt u vinden in clausule 7 van dit Gegevensbeschermingsbeleid.
 

Artikel 3: Toegankelijke gegevens

 

i. Serverlogbestanden
Om technische redenen stuurt uw internetbrowser automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt opgeslagen in zogenaamde logbestanden en omvat de volgende informatie:

 

 • Datum en tijd van uw bezoek, inclusief tijdzone.

 • Bestand of bron die wordt benaderd en de hoeveelheid overgedragen gegevens.

 • Verwijzings-URL.

 • Uw Internet Protocol (IP)-adres.

 • Hostnaam en besturingssysteem van uw computer.

 • Type, taal en versie van de browser.

 

Wij gebruiken deze informatie uitsluitend om gebruiksstatistieken te genereren en de veilige en stabiele werking van de webserver te waarborgen. Dit is ons legitieme belang en dat van onze websiteprovider bij het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens.

 

Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Deze gegevens worden afzonderlijk opgeslagen van eventuele persoonlijke informatie die u heeft verstrekt, waardoor het onmogelijk is om deze aan een bepaalde persoon te koppelen.
Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens in detail te evalueren als wij concrete anwijzingen hebben voor onrechtmatig gebruik van de aangeboden diensten.
Deze gegevens worden automatisch verwijderd op regelmatige tijdstippen.
 

ii. Provider en serverlocatie

 

Wij exploiteren deze website met een hostingdienstverlener waarmee wij een GDPR-conforme gegevensverwerkingsovereenkomst hebben. Hierin staat het volgende:

 • Website- en gebruikerspersoonsgegevens worden alleen opgeslagen en verwerkt binnen de EU.

 • Technici en personeel moeten volgens de stand van de techniek preventieve maatregelen nemen om gegevensverlies te voorkomen.

 • Alle gegevens worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.

 • De server van deze website bevindt zich primair in Ierland, met spiegelservers in de Verenigde Staten, Japan en Israël.
   

Artikel 4: Versleuteling

 

Deze website verzendt standaard versleutelde gegevens. Hiervoor wordt de zogenaamde SSL-versleuteling gebruikt. Het vereiste SSL-certificaat dat op onze server is geïnstalleerd, is uitgegeven door een onafhankelijke organisatie. Een versleutelde verbinding wordt aangegeven doordat de adresbalk van de browser verandert van http:// naar https://.
 Zodra de versleutelde SSL-verbinding tot stand is gebracht, kunnen uw gegevens niet langer eenvoudig worden gelezen door derden.
 

Artikel 5: Cookies

 

We maken gebruik van cookies op onze website om uw apparaat te herkennen en bepaalde informatie over uw bezoek te onthouden.
Soorten cookies die we gebruiken:
 

i. Essentiële cookies

 

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website. Ze stellen u in staat om de site te navigeren en de functies ervan te gebruiken.
 

ii. Analytische/prestatiecookies

 

We gebruiken deze cookies om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Dit helpt ons de prestaties van de website te verbeteren en een betere gebruikerservaring te bieden.
 

iii. Functionaliteitscookies

 

Deze cookies stellen onze website in staat om keuzes die u maakt (zoals taalvoorkeuren) te onthouden en verbeterde functies te bieden.
 

iv. Targeting/advertentiecookies


We kunnen deze cookies gebruiken om relevante advertenties te leveren en de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten.

De meeste webbrowsers stellen u in staat om cookies te beheren via hun instellingen. U kunt deze instellingen meestal vinden in het menu "Opties" of "Voorkeuren" van uw browser. Het uitschakelen van bepaalde cookies kan echter van invloed zijn op de functionaliteit van de website.
We kunnen gebruik maken van diensten van derden die cookies gebruiken. Deze diensten omvatten aanbieders van analyses, advertentienetwerken en socialemediaplatforms. Raadpleeg de privacy- en cookiebeleidsregels van deze derde partijen voor meer informatie.

 

We kunnen dit cookiebeleid van tijd tot tijd bijwerken om veranderingen in technologie, geldende wetten of onze zakelijke praktijken weer te geven. Wij raden u aan dit beleid regelmatig te bekijken.
 

Artikel 6: Contactformulieren / e-mail


Als u contact met ons opneemt via formulieren of e-mail, zullen wij uw informatie opslaan en verwerken. Indien nodig kan dit ook uw IP-adres en mail-logbestanden omvatten. De opslag en verwerking van deze gegevens is uitsluitend bedoeld om de communicatie met u te vergemakkelijken en misbruik van communicatiekanalen te voorkomen.

 

De informatie die u verstrekt, inclusief uw persoonlijke gegevens, zal verder worden verwerkt en beantwoord door speciaal opgeleid personeel. Als we ervoor kiezen om onderaannemers in te schakelen, kan uw gegevens ook aan hen worden doorgegeven, maar alleen als ze een verwerkingsovereenkomst hebben ondertekend die voldoet aan de AVG.

 

De persoonlijke informatie die u heeft verstrekt, wordt verwijderd zodra deze niet meer nodig is om uw verzoek te verwerken en er geen verdere wettelijke bewaarverplichtingen zijn.
Alle andere verzamelde gegevens worden automatisch verwijderd.
 

Artikel 7: Uw rechten als gebruiker

 

i. Annulering

 

U heeft het recht om uw toestemming voor de opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens met onmiddellijke ingang in te trekken volgens artikel 7 van de AVG.

 

ii. Informatie

 

Als gebruiker heeft u het recht om op verzoek gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen volgens artikel 15 van de AVG.

iii. Correctie

 

Bovendien heeft u als gebruiker het recht om onjuiste gegevens die over u zijn opgeslagen, aan te vullen of te corrigeren volgens artikel 16 van de AVG.

 

iv. Verwijdering

 

Voor zover er geen wettelijke verplichting is om gegevens te bewaren, heeft u het recht om persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen te laten verwijderen ("Recht om vergeten te worden") volgens artikel 17 van de AVG.

v. Blokkeren

 

Daarnaast heeft u volgens artikel 18 van de AVG het recht om de verwerking van persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen te beperken.

 

vi. Bezwaar

 

Als gebruiker kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens volgens artikel 21 van de AVG.

 

vii. Klachten

 

Volgens artikel 77 van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als uw persoonlijke informatie niet correct door ons is verwerkt.

 

viii. Contact Person

Marianne Vos
Eindhovensebaan 39
3941 Hechtel-Eksel (BE)
Email: info@thevitalitybay.com
Phone: +32 499 91 67 98

bottom of page